Libro de poemas de Amauta Castro con debuxos de Alfonso Rodríguez, para a asociación editorial Saurobuks.

Book trailer:

Máis info
Related Articles