Recuperación e publicación de sendas escolmas de fotografías antigas dos concellos de Celanova e O Barco.

Related Articles