EBA 5.0. O universo de Eduardo Blanco Amor 50 anos despois d’A Esmorga
Unha obra que mostra diferentes textos e accións vinculadas con A Esmorga e con outras facetas de Eduardo Blanco Amor.

Categorías : Editorial
Related Articles