Recurso da Concellaría de Igualdade do Concello de Ourense que permite intercambiar tarefas con outras persoas utilizando como moneda simbólica o tempo.

Categorías : Identidade , Publicidade
Related Articles